Môi trường tích hợp

VinID cung cấp cho các đối tác 2 môi trường để tích hợp vào hệ thống bao gồm :

  • UAT: Sử dụng trong quá trình tích hợp bao gồm xây dựng tính năng, kiểm thử, debug, v.v..

  • Production: Sử dụng để triển khai cho người dùng cuối có thể sử dụng dịch vụ.

API Host

Địa chỉ host server cho các API

  • UAT: https://api-merchant-uat.vinid.dev/{api_path}

  • Production: https://api-merchant.vinid.net/{api_path}

Merchant Website

Là trang web dành riêng cho đối tác phục vụ việc tra cứu giao dịch và quản lý các thông tin kết nối (keycode, store, pos, ...).

Bên cạnh đó VinID cũng cung cấp ứng dụng dành cho đối tác trên mobile (Android/iOS) với các chức năng tương tự trên Merchant Website.

Xem thêm:

Mobile App

Hỗ trợ kỹ thuật sẽ cung cấp ứng dụng VinID trên môi trường sandbox cho các đối tác có nhu cầu. Xin vui lòng liên hệ tại đây.

Last updated