Search…
Môi trường tích hợp
VinID cung cấp cho các đối tác 2 môi trường để tích hợp vào hệ thống bao gồm :
  • UAT: Sử dụng trong quá trình tích hợp bao gồm xây dựng tính năng, kiểm thử, debug, v.v..
  • Production: Sử dụng để triển khai cho người dùng cuối có thể sử dụng dịch vụ.

Địa chỉ host server cho các API
  • UAT: https://api-merchant-uat.vinid.dev/{api_path}
  • Production: https://api-merchant.vinid.net/{api_path}

Là trang web dành riêng cho đối tác phục vụ việc tra cứu giao dịch và quản lý các thông tin kết nối (keycode, store, pos, ...).
Bên cạnh đó VinID cũng cung cấp ứng dụng dành cho đối tác trên mobile (Android/iOS) với các chức năng tương tự trên Merchant Website.
Xem thêm:

Hỗ trợ kỹ thuật sẽ cung cấp ứng dụng VinID trên môi trường sandbox cho các đối tác có nhu cầu. Xin vui lòng liên hệ tại đây.
Export as PDF
Copy link
On this page
API Host
Merchant Website
Mobile App