Search…
Merchant Mobile App
Merchant App là công cụ tra cứu giao dịch, thông tin chi tiết giao dịch, cửa hàngnhận thông báo khi có giao dịch thành công trên tài khoản ví điện tử của đối tác chấp nhận thanh toán qua VinID.
Tải ứng dụng tại:
Xem thông tin chi tiết giao dịch
Xem thông báo khi có giao dịch mới
Export as PDF
Copy link