Dịch vụ chi hộ

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ chi hộ là giải pháp chuyển tiền dành cho các đối tác là tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh đã đăng ký tại VinID có nhu cầu chuyển tiền cho cá nhân qua ví điện tử VinID Pay (nhân viên, khách hàng, đối tác...)

Dịch vụ chi hộ cung cấp cho đối tác phương thức chuyển tiền đơn giản, nhanh chóng. Người nhận sẽ nhận được tiền tức thời 24/7. Bên cạnh đó, lịch sử giao dịch sẽ được lưu lại, đảm bảo tra cứu hiệu quả, an toàn và bảo mật.

Đối tác sau khi ký hợp đồng sẽ được VinID hỗ trợ tích hợp kỹ thuật trong cả trong quá trình tích hợp và triển khai, sử dụng để đảm bảo vận hành trơn tru.

Lưu ý: Đối tác cần nạp tiền vào tài khoản ví khả dụng của mình trên VinID Pay. Cách nạp tiền:

 • Bước 1: Đối tác chuyển tiền vào tài khoản của VinID Pay nội dung được VinID Pay cung cấp

 • Bước 2: VinID Pay ghi tăng số dư Tài khoản ví của đối tác trên VinID Pay

 • Bước 3: VinID Pay thông báo kết quả nạp tiền thành công

Luồng người dùng sử dụng dịch vụ

Sơ đồ xử lý kỹ thuật

APIs

Về API header và chữ ký điện tử, vui lòng tham khảo thêm : Quy tắc kết nối chung

Create Money transfer request

POST {API-HOST}/merchant-integration/v1/money-transfer/b2c

Request Body

NameTypeDescription

amount

string

Số tiền cần chuyển

currency

string

Đơn vị tiền tệ, mặc định là VNĐ

description

string

Mô tả nội dung giao dịch Tối đa 255 ký tự

receiver_phone_number

string

Số điện thoại người nhận tiền

merchant_account_id

string

Mã tài khoản ví khả dụng của merchant trên hệ thống VinID để thực hiện trừ tiền (sẽ được Vận hành cung cấp sau khi ký hợp đồng)

merchant_transaction_id

string

Mã giao dịch tại hệ thống của merchant. Tối đa 35 ký tự và cần unique để đối soát.

{
 "data": {
  "transaction_id": "string",//mã của giao dịch tại hệ thống VinID
  "merchant_transaction_id": "string",
  "post_balance": 7795993 //Số dư sau giao dịch
 },
 "meta": {
  "code": int,
  "message": "string"
 }
}

Mã lỗi

Code

Message

4000001

Dữ liệu yêu cầu không hợp lệ.

4000502

Mã giao dịch của merchant không hợp lệ.

4000505

Merchant không hoạt động.

4000506

Thông tin khách hàng không tồn tại.

4000507

Khách hàng không hoạt động.

4000508

Hạng ví của khách hàng không hợp lệ.

4000513

Currency không đúng định dạng.

4000514

Số dư không khả dụng

4000515

Số tiền phải lớn hơn giá trị min

4000516

Số tiền phải nhỏ hơn giá trị max

4000517

Tài khoản ví của merchant không khả dụng.

4000518

Thông tin tài khoản không hợp lệ

5000001

Máy chủ có lỗi khi xử lý yêu cầu của bạn.

Thông tin thêm:

Last updated