Search
K

Dịch vụ chi hộ

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ chi hộ là giải pháp chuyển tiền dành cho các đối tác là tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh đã đăng ký tại VinID có nhu cầu chuyển tiền cho cá nhân qua ví điện tử VinID Pay (nhân viên, khách hàng, đối tác...)
Dịch vụ chi hộ cung cấp cho đối tác phương thức chuyển tiền đơn giản, nhanh chóng. Người nhận sẽ nhận được tiền tức thời 24/7. Bên cạnh đó, lịch sử giao dịch sẽ được lưu lại, đảm bảo tra cứu hiệu quả, an toàn và bảo mật.
Đối tác sau khi ký hợp đồng sẽ được VinID hỗ trợ tích hợp kỹ thuật trong cả trong quá trình tích hợp và triển khai, sử dụng để đảm bảo vận hành trơn tru.
Lưu ý: Đối tác cần nạp tiền vào tài khoản ví khả dụng của mình trên VinID Pay. Cách nạp tiền:
  • Bước 1: Đối tác chuyển tiền vào tài khoản của VinID Pay nội dung được VinID Pay cung cấp
  • Bước 2: VinID Pay ghi tăng số dư Tài khoản ví của đối tác trên VinID Pay
  • Bước 3: VinID Pay thông báo kết quả nạp tiền thành công

Luồng người dùng sử dụng dịch vụ

Sơ đồ xử lý kỹ thuật

APIs

Về API header và chữ ký điện tử, vui lòng tham khảo thêm : Quy tắc kết nối chung
post
{API-HOST}/merchant-integration/v1
/money-transfer/b2c
Create Money transfer request

Mã lỗi

Code
Message
4000001
Dữ liệu yêu cầu không hợp lệ.
4000502
Mã giao dịch của merchant không hợp lệ.
4000505
Merchant không hoạt động.
4000506
Thông tin khách hàng không tồn tại.
4000507
Khách hàng không hoạt động.
4000508
Hạng ví của khách hàng không hợp lệ.
4000513
Currency không đúng định dạng.
4000514
Số dư không khả dụng
4000515
Số tiền phải lớn hơn giá trị min
4000516
Số tiền phải nhỏ hơn giá trị max
4000517
Tài khoản ví của merchant không khả dụng.
4000518
Thông tin tài khoản không hợp lệ
5000001
Máy chủ có lỗi khi xử lý yêu cầu của bạn.
Thông tin thêm: