Search
K

Thanh toán Web Payment

Giới thiệu dịch vụ

Là giải pháp hỗ trợ các đơn vị kinh doanh, đối tác có sở hữu website.
Khách hàng mua hàng tại website của đối tác, chọn VinID Pay là phương thức thanh toán, hệ thống sẽ điều hướng khách hàng sang cổng thanh toán VinID Pay.
Tại đây, khách hàng có quyền lựa chọn giữa 2 hình thức thanh toán sau:
  • Sử dụng tài khoản VinID của khách hàng để đăng nhập trên cổng thanh toán và tiến hành thanh toán mà không cần mở ứng dụng VinID.
  • Dùng tính năng quét mã trên ứng dụng VinID để quét mã QR hóa đơn được tạo trên cổng thanh toán để tiến hành thanh toán như các hình thức khác.

Hướng dẫn người dùng sử dụng dịch vụ

Trải nghiệm tính năng thanh toán

Trải nghiệm tính năng thanh toán Web Payment bằng ví điện tử VinID tại đây

Sequence diagram

APIs

post
{API-HOST}/merchant-integration/v1/orders/
web-payment
Create order
Khi điều hướng người dùng vềredirect_urlcủa merchant, VinID sẽ đính kèm thêm các tham số vào URL có định dạng như sau
return_url?order_id=string&order_reference_id=string&pay_status=string
Merchant có thể dựa vào các tham số này để tiếp tục nghiệp vụ sau thanh toán của mình
Thông tin thêm:

Thông tin mã lỗi

Tham khảo Mã lỗi chung