Thanh toán Web Payment

Giới thiệu dịch vụ

Là giải pháp hỗ trợ các đơn vị kinh doanh, đối tác có sở hữu website.

Khách hàng mua hàng tại website của đối tác, chọn VinID Pay là phương thức thanh toán, hệ thống sẽ điều hướng khách hàng sang cổng thanh toán VinID Pay.

Tại đây, khách hàng có quyền lựa chọn giữa 2 hình thức thanh toán sau:

 • Sử dụng tài khoản VinID của khách hàng để đăng nhập trên cổng thanh toán và tiến hành thanh toán mà không cần mở ứng dụng VinID.

 • Dùng tính năng quét mã trên ứng dụng VinID để quét mã QR hóa đơn được tạo trên cổng thanh toán để tiến hành thanh toán như các hình thức khác.

Hướng dẫn người dùng sử dụng dịch vụ

Trải nghiệm tính năng thanh toán

Trải nghiệm tính năng thanh toán Web Payment bằng ví điện tử VinID tại đây

Sequence diagram

APIs

Create order

POST {API-HOST}/merchant-integration/v1/orders/web-payment

API to request payment via Payment Web

Request Body

NameTypeDescription

callback_url

string

Merchant's backend URL to receive IPN (Instant Payment Notification) from VinIB backend

redirect_url

string

Merchant's frontend URL to redirect user from VinID Payment Website after payment process.

expired_in

number

Order timeout in minute. Can be set from 3 to 15. Default value is 15 if not defined

description

string

Description of order.

extra_data

object

Addition information of order. Merchant can add more data in JSON string format here for their business

order_amount

number

The amount which the user must to pay. Value must be large than 0.

order_currency

string

Currency code. Currently only support VND

order_reference_id

string

Order id from merchant system. Maximum 35 characters length and need to be unique to refund and reconcile.

pos_code

string

Merchant's terminal code registered in VinID system

service_type

string

Currently only support PURCHASE

store_code

string

Merchant's store code registered in VinID system

{
 "data": {
  "expiration": 0,//expiration time in timestamp
  "order_id": "string"
  "payment_url": "string"//Payment Web URL 
  "qr_code": "string",
  "qr_data": "string",
  "qr_url": "string"
 },
 "meta": {
  "code": 0,
  "message": "string"
 },
}

Khi điều hướng người dùng vềredirect_urlcủa merchant, VinID sẽ đính kèm thêm các tham số vào URL có định dạng như sau

return_url?order_id=string&order_reference_id=string&pay_status=string

Merchant có thể dựa vào các tham số này để tiếp tục nghiệp vụ sau thanh toán của mình

Thông tin thêm:

Thông tin mã lỗi

Tham khảo Mã lỗi chung

Last updated