Search…
Merchant Website
https://merchant.vinid.net
Merchant Sitecông cụ của đối tác sử dụng để:
  • Phân quyền / Tạo tài khoản nhân viên.
  • Quản lý cửa hàng.
  • Tạo Pos thanh toán.
  • Tra cứuxem thông tin chi tiết giao dịch.
Đối tác sẽ được cấp 01 tài khoản master accounttoàn bộ các quyền truy cập trên Merchant Site.
VinID Merchant - Cổng quản lý doanh nghiệp, đối tác

Tra cứu giao dịch trên Merchant website

Phân quyền và tạo tài khoản trên Merchant website

Phân quyền

Tạo tài khoản