Merchant Website

https://merchant.vinid.net

Merchant Sitecông cụ của đối tác sử dụng để:

  • Phân quyền / Tạo tài khoản nhân viên.

  • Quản lý cửa hàng.

  • Tạo Pos thanh toán.

  • Tra cứuxem thông tin chi tiết giao dịch.

Đối tác sẽ được cấp 01 tài khoản master accounttoàn bộ các quyền truy cập trên Merchant Site.

Tra cứu giao dịch trên Merchant website

Phân quyền và tạo tài khoản trên Merchant website

Phân quyền

Tạo tài khoản

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng Merchant Website

Last updated