Search
K

Thanh toán App to App

Giới thiệu dịch vụ

Loại hình dịch vụ App to App là giải pháp thanh toán áp dụng cho đối tác có ứng dụng di dộng (Android/iOS) muốn hỗ trợ thanh toán trực tiếp qua ứng dụng VinID.
Khách hàng mua hàng trên ứng dụng của đối tác và chọn VinID Pay là phương thức thanh toán. Hệ thống sẽ tự động kết nối với ví VinID Pay và tiến hành thanh toán cho giao dịch của khách hàng.
Quá trình thanh toán sẽ diễn ra liên tục mà khách hàng không cần phải tự mở nhiều ứng dụng cùng lúc.

Sơ đồ luồng trải nghiệm người dùng

Sequence diagram

Luồng xử lý hệ thống

APIs

post
{API-HOST}/merchant-integration/v1/qr
/create-transaction-order
Create Order
get
{API-HOST}/merchant-integration/v1/qr/query
/{order_id}
Query Order Status
Thông tin thêm:

Bảng mã lỗi

Tham khảo Bảng mã lỗi

Mobile SDK

iOS
Android