Câu hỏi thường gặp

Merchant QR và Transaction QR khác nhau như nào? Tôi nên dùng hình thức nào cho cửa hàng của mình?

Mã Merchant QR (MQR) sẽ cố định theo từng đối tác, VinID sẽ hỗ trợ khởi tạo và in mã để có thể đặt tại cửa hàng. Khách hàng khi thanh toán sẽ thực hiện quét mã này và chủ động nhập số tiền cần thanh toán vào để thực hiện thanh toán.

Mã Transaction QR (TQR) là mã linh động, mỗi 1 mã sẽ tương ứng với 1 đơn hàng nhất định và không trùng lặp. Hệ thống của đối tác sẽ chủ động gọi đến hệ thống VinID để khởi tạo và lấy mã QR tương ứng để show ra cho khách. Khách hàng khi thanh toán sẽ thực hiện quét mã và thanh toán mà không cần nhập số tiền.

Nếu đối tác không có sẵn hệ thống kĩ thuật để thực hiện tích hợp vào hệ thống VinID thì nên sử dụng hình thức thanh toán qua mã MQR.

Làm thế nào tôi có thể theo dõi được các giao dịch phát sinh tại cửa hàng của mình?

  • Với đối tác có hệ thống quản lý đơn hàng riêng, toàn bộ trạng thái của các giao dịch sẽ được báo về cho đối tác thông qua callback/response và đối tác có thể hoàn toàn chủ động theo dõi cập nhật của các giao dịch trên hệ thống của chính mình.

  • Với đối tác chưa có hệ thống quản lý đơn hàng thì có thể sử dụng hệ thống quản lý của VinID cung cấp để theo dõi qua website hoặc ứng dụng điện thoại :

Tham khảo thêm tại Ứng dụng quản lý.

Last updated