Tích hợp với VinID Pay

Hiện tại VinID Pay đã hỗ trợ các hình thức thanh toán khác nhau, phục vụ cho cả In-store Payment và Online Payment.

In-store Payment/QR Pay

Dịch vụ

User jouney

Đặc điểm

Điều kiện Go live

Merchant QR

1. KH mở app VinID, quét mã đặt tại cửa hàng/ quầy

2. KH nhập số tiền cần thanh toán

3. KH xác nhận giao dịch

4. Báo giao dịch thành công cho KH. Merchant vào trang web do VinID cung cấp để check lịch sử giao dịch

1. Đặt mã tại quầy, hoặc dán trên PIN để KH thanh toán cho tiện. Merchant tự thông báo cho KH số tiền cần thanh toán (email/ SMS/ thông báo tại quầy…)

2. Đã hỗ trợ sẵn tiêu/tích điểm đi kèm cùng luồng thanh toán Ví

3. Phù hợp tại các điểm thanh toán offline, dành cho các merchant không có điều kiện đầu tư tích hợp CNTT

 1. Không cần kết nối

 2. .Có thể chạy ngay sau khi thỏa thuận hợp tác được kí kết (mất 1-2 tuần để setup)

Chú ý: không có callback mà phải check ở trên web của VinID

Transaction QR

1. Merchant in hoá đơn/hiển thị trên màn hình QR có chứa số tiền cần thanh toán

2. KH mở app VinID, quét mã.

3. KH xác nhận giao dịch

4. Báo giao dịch thành công cho KH và hệ thống CNTT của Merchant

1. Đã hỗ trợ sẵn tiêu/tích điểm đi kèm cùng luồng thanh toán Ví

2. Phù hợp tại các điểm thanh toán offline, dành cho các merchant có điều kiện đầu tư tích hợp CNTT và có màn hình để hiển thị mã QR thanh toán

 1. Cần kết nối hệ thống (mất 1-2 tuần kể từ khi bắt đầu & hệ thống Merchant sẵn sàng)

 2. Mất 1-2 tuần để test và nghiệm thu

 3. Có thể chạy ngay sau khi thỏa thuận hợp tác được kí kết

Toàn bộ quá trình trên mất 2-4 tuần

Customer QR

1. KH đưa mã cho NV quầy quét

2. Thu ngân nhập số tiền và điểm để thanh toán

3. Xác nhận giao dịch

4. Báo giao dịch thành công cho KH, máy thu ngân

1. Có thiết bị quét được mã Barcode/QRcode

2. Cần tích hợp riêng biệt 2 luồng thanh toán ví và tiêu/tích điểm

3. Phù hợp tại các điểm thanh toán offline, dành cho các merchant có điều kiện đầu tư tích hợp CNTT và có các thiết bị quét được mã Barcode/QRcode

 1. Cần kết nối hệ thống (mất 6-10 tuần kể từ khi bắt đầu & hệ thống Merchant sẵn sàng, tùy thuộc vào Merchant có áp dụng tiêu tích điểm, hay chỉ thanh toán Ví)

 2. Mất 1-2 tuần để test và nghiệm thu

 3. Có thể chạy ngay sau khi thỏa thuận hợp tác được kí kết

Toàn bộ quá trình trên mất 8-12 tuần

Online Payment

Dịch vụ

User jouney

Đặc điểm

Điều kiện Go live

App to app

1. KH lên app của Merchant chọn thanh toán VinID Pay

2. Hệ thống Merchant chuyển thông tin sang VinID Pay và chuyển KH sang app của VinID để tiếp tục thanh toán

3. KH xác nhận thanh toán

4. Báo giao dịch thành công cho KH và hệ thống CNTT của Merchant

1. Tích hợp SDK để xử lý các case KH chưa có app VinID, chưa mở Ví etc…

2. Đã hỗ trợ sẵn tiêu/tích điểm đi kèm cùng luồng thanh toán Ví

3. Phù hợp thanh toán Online tại các app mà KH không có nhu cầu thanh toán thường xuyên, và Merchant chấp nhận chuyện KH chuyển sang VinID mỗi lần thanh toán

 1. Cần kết nối hệ thống (mất 2-3 tuần kể từ khi bắt đầu & hệ thống Merchant sẵn sàng)

 2. Mất 1-2 tuần để test và nghiệm thu

 3. Có thể chạy ngay sau khi thỏa thuận

Toàn bộ quá trình trên mất 3-4 tuần

Web Payment

1. KH lên website của Merchant chọn thanh toán VinID Pay

2. Hệ thống Merchant chuyển thông tin sang VinID Pay và chuyển KH sang website thanh toán của VinID Pay để tiếp tục thanh toán

3. KH mở app, quét mã hiển thị trên website thanh toán của VinID Pay/KH đăng nhập trên website thanh toán của VinID Pay

4. KH xác nhận thanh toán

5. Báo giao dịch thành công cho KH và hệ thống CNTT của Merchant

1. Đã hỗ trợ sẵn tiêu/tích điểm đi kèm cùng luồng thanh toán Ví trên app

2. Phù hợp thanh toán Online tại các website hỗ trợ thanh toán

 1. Cần kết nối hệ thống (mất 1-2 tuần kể từ khi bắt đầu & hệ thống Merchant sẵn sàng)

 2. Mất 1-2 tuần để test và nghiệm thu

 3. Có thể chạy ngay sau khi thỏa thuận hợp tác được kí kết

Toàn bộ quá trình trên mất 2-4 tuần

Linked account

Liên kết

1. KH lên app của Merchant và chọn liên kết với VinID Pay

2. Hệ thống Merchant chuyển thông tin sang VinID Pay và chuyển KH sang app của VinID để xác nhận liên kết

3. KH mở app VinID Pay để xác nhận liên kết

4. Báo liên kết thành công cho KH và hệ thống CNTT của Merchant

Thanh toán

1. KH chọn sản phẩm cần thanh toán và chọn thanh toán VinID Pay

2. Báo giao dịch thành công cho KH và hệ thống CNTT của Merchant

1. Mới hỗ trợ thanh toán Ví, chưa hỗ trợ thanh toán tiêu/tích điểm (sẽ bổ sung khi có Merchant có nhu cầu)

2. Phù hợp thanh toán Online tại các app mà KH có nhu cầu thanh toán thường xuyên, và Merchant không muốn KH phải chuyển qua app VinID mỗi lần thanh toán

 1. Cần kết nối hệ thống (mất 3-6 tuần kể từ khi bắt đầu & hệ thống Merchant sẵn sàng, tùy thuộc vào Merchant có áp dụng tiêu tích điểm, hay chỉ thanh toán Ví)

 2. Mất 1-2 tuần để test và nghiệm thu

 3. Có thể chạy ngay sau khi thỏa thuận hợp tác được kí kết

Toàn bộ quá trình trên mất 4-8 tuần

Last updated