Quy trình tích hợp

Các bước cơ bản để tích hợp với VinID

 1. Đối tác có thể đăng ký tài khoản doanh nghiệp hoặc liên hệ và cung cấp e-mail nhận thông tin với bộ phận phát triển kinh doanh của VinID để ký hợp đồng tích hợp với VinID.

  Hotline PTKD: 02471015888

  Email PTKD: hotro.mc@vinid.net

 2. Bộ phận hỗ trợ kinh doanh của VinID sẽ tạo và gửi cho đối tác một tài khoản khách hàng thông qua email mà khách hàng cung cấp.

  Đối tác cần hoàn thành quá trình đăng ký với đầy đủ thông tin. Thông tin tích hợp mặc định là môi trường Sandbox.

 3. Đối tác sử dụng tài khoản được cung cấp đăng nhập vào Merchant Site do VinID cung cấp để khởi tạo các thông tin cần thiết.

 4. Đối tác tiến hành tích hợp theo tài liệu tích hợp kỹ thuật của VinID. Phía VinID sẽ có người support đối tác trong quá trình tích hợp.

 5. Sau khi phía đối tác hoàn thành tích hợp và kiểm thử trên môi trường Sandbox, VinID sẽ xác thực dịch vụ của bạn trên môi trường Sandbox trước khi đưa lên môi trường Production.

 6. Sau khi tích hợp hoàn thành, VinID sẽ tiến hành nghiệm thu dịch vụ trước khi triển khai Production.

 7. VinID cung cấp thông số kỹ thuật trên môi trường production, đối tác tiến hành cấu hình trên hệ thống.

 8. Triển khai dịch vụ thanh toán cho khách hàng. VinID và đối tác thỏa thuận các chương trình khuyến mại cho khách hàng (nếu có).

 9. Hỗ trợ giải đáp các vấn đề phát sinh (nếu có).

Last updated